ปัญหาการใช้ยาในผู้สูงอายุ | ความ ดัน ปกติ ผู้ สูงอายุ ข้อมูลสุขภาพทุกวัน

ปัญหาการใช้ยาในผู้สูงอายุ | อัพเดทข้อมูลสุขภาพล่าสุด [penci_button link=”#” icon=”” icon_position=”left” text_color=”#000000″]ดูรายละเอียด[/penci_button] กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มนี้มักมีปัญหาสุขภาพที่ต้องทานยาหลายชนิด ดังนั้นจึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายจากการใช้ยาที่ไม่ถูกต้อง นางสาวสมหมาย บุญมา อายุ 54 ปี ยอมรับว่าเธอซื้อยาเองเพื่อรักษาความดันโลหิตสูง โดยไม่ได้ไปพบแพทย์ อาจมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดผลข้างเคียงจากการใช้ยาผิดๆ จากผลการสำรวจของสมาคมเภสัชกรโรงพยาบาลที่ศึกษาปัญหาการใช้ยาในกลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดผิดปกติและโรคเบาหวาน พบว่า 47% ของผู้ป่วยมีปัญหาในการไม่ใช้ยาตามใบสั่งแพทย์ ไม่ได้รับประทานยาที่ควรรับประทานและเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา นอกจากนี้ ยังพบปัญหาทางระบบที่เกี่ยวข้องกับยา ได้แก่ การได้รับยาเป็นระยะ ๆ การไม่สามารถเข้าถึงยาได้ และการขาดการถ่ายทอดข้อมูลยาที่มีประสิทธิภาพซึ่งจะทำให้ผู้สูงอายุเกิดอาการไม่พึงประสงค์ต่อร่างกายอาจเพิ่มโรคจากการใช้ยาที่ไม่เหมาะสม จึงแนะนำแนวทางแก้ไขโดยผู้สูงอายุและผู้ดูแลต้องเรียนรู้หลักการใช้ยาควบคู่ไปกับสังเกตพฤติกรรมผิดปกติและเก็บบันทึก ของประวัติการใช้ยาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับยาที่สมบูรณ์และปลอดภัย นอกจากปัญหาการใช้ยาที่ไม่ตรงตามคำสั่งแพทย์แล้ว ผู้สูงอายุในชุมชนยังนิยมรับประทานยาสมุนไพรหรืออาหารเสริม ตามการโฆษณาชวนเชื่อและการขายตรงแทนการใช้ยาตามแพทย์แผนปัจจุบัน ส่งผลให้ยามีปฏิกิริยาโต้ตอบกันจนเกิดโรคเรื้อรัง มีความเสี่ยงต่อร่างกาย เช่น ไตวาย โรคกระดูกพรุน เพราะยาสมุนไพรมีสเตียรอยด์ จากการสำรวจของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2558 พบว่ามีผู้สูงอายุอายุ 60 ปีขึ้นไปมากถึง 10 ล้านคน โดยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงร่วมกันรณรงค์ให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการดูแลผู้สูงอายุ ใช้ยาอย่างถูกต้องและปลอดภัย … Read more