EP7 สอนอ่าน Fund Fact Sheet กองทุนรวม พร้อมสอนเลือกกองทุนอ่านอย่างละเอียด | ลักษณะของเทคโนโลยี ข้อมูลเทคโนโลยีล่าสุด

EP7 สอนอ่าน Fund Fact Sheet กองทุนรวม พร้อมสอนเลือกกองทุนอ่านอย่างละเอียด |อัพเดทข้อมูลเทคโนโลยีล่าสุด

[penci_button link=”#” icon=”” icon_position=”left” text_color=”#000000″]ดูรายละเอียด[/penci_button]

EP นี้ฉันคิดว่าเป็นตอนที่สำคัญที่สุด ให้เราตัดสินใจซื้อหรือลงทุนในกองทุนรวมนี้ 1 กองทุน ฉันคิดว่าก่อนหน้านี้ฉันได้พูดคุยเกี่ยวกับ Fact Sheet อย่างคร่าวๆ ใช่ไหม นั่นเป็นเอกสารที่สำคัญมากที่จะแจ้งให้เราทราบว่ากองทุนที่เราจะนำเงินไปลงทุนอย่างไรเขามีนโยบายการลงทุนอย่างไรค่าธรรมเนียมคืออะไรดังนั้นวันนี้ฉันจะเชิญทุกคนมาสอน ว่าเราต้องอ่านข้อมูลที่ไหนและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร? Fund Fact Sheet เป็นหนังสือชี้ชวนสรุป ให้ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับกองทุนรวม ทุกกองทุนรวมที่ขายในตลาดจะมี Fund Fact Sheet สำหรับทุกกองทุน 1. นโยบายการลงทุน / ประเภทกองทุน กองทุนนี้เป็นกองทุนประเภทใด? กลยุทธ์การลงทุนของคุณคืออะไร? กลยุทธ์การลงทุนมีสองประเภท Active คือกองทุนที่พยายามจะคืนกำไรให้เอาชนะ Scorecard Passive เป็นกองทุนที่พยายามให้ผลตอบแทนใกล้เคียงกับดัชนีชี้วัด 2. ความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงของกองทุนรวมมีตั้งแต่ 1 ถึง 8 โดยระดับ 1 มีความเสี่ยงต่ำ และความเสี่ยงระดับ 8 มีความเสี่ยงสูงมาก เช่น หากผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่ระดับ 4 แสดงว่าสามารถลงทุนในกองทุนที่มีคะแนน 1 – 4 และหากต้องการลงทุนด้วยระดับความเสี่ยง 5 หรือมากกว่า Go บ่งชี้ว่าพวกเขาจะลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากกว่าความสามารถในการรับความเสี่ยง 3.สัดส่วนการลงทุน จะบอกว่าเป็นกองทุนหุ้นหรือกองทุนตราสารหนี้ แต่ไม่ได้หมายความว่าเงินในกองทุนทั้งหมดจะต้องซื้อในหุ้น 100% หรือหุ้นกู้ 100% เพราะกองทุนรวมเป็นเงินจำนวนมาก ดังนั้นผู้จัดการ กองทุนจึงสามารถกระจายความเสี่ยงโดยการจัดสรรเงินไปยังสินทรัพย์ต่างๆ เพื่อป้องกันความเสี่ยง ซึ่งในหนังสือชี้ชวนนี้เอง เรามาดูกันว่านโยบายการลงทุนของกองทุนนี้เขาจะแบ่งสัดส่วนเงินของเราไปทำอะไรได้บ้าง นี่เป็นสิ่งสำคัญมาก 4. ค่าธรรมเนียม ใน Fund Fact Sheet แจ้งค่าใช้จ่าย รวมถึงค่าธรรมเนียมทั้งหมดของกองทุนรวม ค่าใช้จ่ายที่กองทุนนี้มี ซึ่งผู้ลงทุนอย่างเราควรรู้ไว้มาก เพราะค่าธรรมเนียม จะเป็นตัวกำหนดผลตอบแทนที่เราควรจะเป็นว่าผลตอบแทนของเรา จะออฟไลน์ไม่มากก็น้อย 4.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Total Expense Ratio) คือค่าใช้จ่ายที่คำนวณเป็น % ต่อปีของ NAV ซึ่งจะคำนวณและหักออกทุกวันก่อนที่จะกลายเป็น NAV สำหรับการซื้อขาย ส่วนใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานกองทุนรวม ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน และค่าธรรมเนียมอื่นๆ แต่ละกองจะอธิบายว่าตอนนี้เก็บค่าธรรมเนียมได้เท่าไหร่และเก็บได้สูงสุดเท่าไหร่ ค่าธรรมเนียมการซื้อ/ขาย ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (ค่านายหน้า) จะถูกรวมเข้ากับ NAV เพื่อสร้างราคาเสนอซื้อ + เสนอขาย ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-End-Fee) ค่าธรรมเนียมการไถ่ถอน (Back-End-Fee) ส่งตามชื่อ ค่าธรรมเนียม 2 นี้จะเกิดขึ้นเมื่อเราต้องซื้อหรือขายกองทุนรวมเท่านั้น 5. ผลงานที่ผ่านมา วันนี้เป็นอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญมากในการตัดสินใจลงทุนในกองเงิน ในหนังสือชี้ชวนการลงทุนจะมีผลงานของกองทุนในอดีตให้เราดูเปรียบเทียบ เขาจะเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน (Benchmark) ว่าจะสูงหรือต่ำกว่า? อาจมีผลตอบแทนย้อนหลัง 3 เดือน 6 ​​เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี ขึ้นไป ขึ้นอยู่กับอายุกองทุนรวม ผมต้องขอย้ำกับเพื่อนๆ ที่นี่อีกครั้งว่าผลตอบแทนจากการลงทุนที่สามารถทำได้ในอดีตไม่ได้เป็นเครื่องรับประกันผลตอบแทนที่เราจะได้รับในอนาคต เป็นเพียงข้อมูลประกอบการพิจารณา 6. ข้อมูล อื่นๆ จ่ายปันผล ช่วงโครงการ เวลาเปิดกองทุนไหม ? ผลตอบแทนเชิงลบสูงสุดที่เคยมีมา Max Drawdawn มูลค่าซื้อขั้นต่ำ และนี่คือวิธีการอ่าน Fund Fact Sheet ของกองทุนรวมที่ฉันคิดว่าทุกคนควรอ่าน ควรดูให้ดีก่อนตัดสินใจซื้อกองเงินครับ 1. นโยบายการลงทุน / ประเภทกองทุน 2. ความเสี่ยง 3. อัตราส่วนการลงทุน 4. ค่าธรรมเนียม 5. ผลงานที่ผ่านมา 6. ข้อมูลอื่นๆ และจำ 6 ข้อนี้ไว้ให้ดี ในคลิปหน้าจะใช้ 6 เกณฑ์คัดกรองกองทุนที่เราจะเริ่มลงทุน #กองทุนรวม #หนังสือชี้ชวนกองทุนรวม #ลงทุนในกองทุนรวม #ลงทุน .

READ  10 English Idioms from Technology | technology หมายถึง ข้อมูลเทคโนโลยีล่าสุด
READ  ...Camping Car... นอนในรถ กลางป่าสน ในวันฝนตก!​ [วิวแคมป์​ อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก]​ | ป่าสน ข้อมูลเทคโนโลยีล่าสุด

อัพเดทและแบ่งปันข้อมูลเทคโนโลยีทุกวัน every: https://istylebox.com/ .

READ  พระยา พาลาสโซ, Praya Palazzo, Boutique Hotel Bangkok | เจ้าพระยา พาลา ซ โซ ข้อมูลเทคโนโลยีล่าสุด

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ ลักษณะของเทคโนโลยี.

ภาพที่เกี่ยวข้อง EP7 สอนอ่าน Fund Fact Sheet กองทุนรวม พร้อมสอนเลือกกองทุนอ่านอย่างละเอียด

EP7  สอนอ่าน Fund Fact Sheet กองทุนรวม พร้อมสอนเลือกกองทุนอ่านอย่างละเอียด
EP7 สอนอ่าน Fund Fact Sheet กองทุนรวม พร้อมสอนเลือกกองทุนอ่านอย่างละเอียด

>>คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่น ๆ อีกมากมายได้ที่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่.

ลักษณะของเทคโนโลยี – การค้นหาที่เกี่ยวข้อง.

#EP7 #สอนอาน #Fund #Fact #Sheet #กองทนรวม #พรอมสอนเลอกกองทนอานอยางละเอยด.

หนังสือชี้ชวนการลงทุน,fund fact sheet คืออะไร,fund fact sheet กองทุน,สอนดูกองทุน,เลือกกองทุนรวมอย่างไร,เลือกกองทุนรวม,เลือกกองทุน,ความเสี่ยงกองทุน,นโยบายการลงทุน,guru living,กองทุนรวม,ลงทุนกองทุนรวม,ซื้อกองทุนรวม,กองทุน,กองทุนรวม มือใหม่,กองทุนรวม guru living,กองทุนรวม 2021,ลงทุน,ลงทุนกองทุนรวม มือใหม่,ลงทุนกองทุนไหนดี,ลงทุนกองทุนอะไรดี,mutual funds,กองทุนรวม สอน,สอนกองทุนรวม,กองทุนรวมคืออะไร,วางแผนการเงิน,เก็บเงิน,หนังสือชี้ชวนกองทุนรวม,ค่าธรรมเนียมกองทุนรวม,ค่าธรรมเนียมกองทุน

EP7 สอนอ่าน Fund Fact Sheet กองทุนรวม พร้อมสอนเลือกกองทุนอ่านอย่างละเอียด

ลักษณะของเทคโนโลยี.

ด้วย แบ่งปัน ในหัวข้อ ลักษณะของเทคโนโลยี นี้จะ มีคุณค่า มาสู่คุณ.

Leave a Comment