EP.2 สมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพ (Health-Related Physical Fitness) | สมรรถภาพ ทาง กาย มี กี่ ประเภท | UPDATE ข่าว กีฬาใหม่อัพเดทระหว่างวัน

by Siriporn Anong
47 comments

EP.2 สมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพ (Health-Related Physical Fitness) | สมรรถภาพ ทาง กาย มี กี่ ประเภท.

ดูเลย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ สมรรถภาพ ทาง กาย มี กี่ ประเภท หรือข่าวที่เกี่ยวข้องอื่นๆ โปรดไปที่: เรา การกระทำ

EP.2 สมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพ (Health-Related Physical Fitness) และรูปภาพที่เกี่ยวข้องสมรรถภาพ ทาง กาย มี กี่ ประเภท

EP.2 สมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพ (Health-Related Physical Fitness)

EP.2 สมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพ (Health-Related Physical Fitness)


ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ สมรรถภาพ ทาง กาย มี กี่ ประเภท.

EP.2 สมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพ (Health-Related Physical Fitness) วิชา GEHP1101 แบบฝึกหัดเพื่อสุขภาพ ขอให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ 1. องค์ประกอบใดที่คุณคิดว่าอยากจะปรับปรุงเพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรง? 2. มีวิธีไหม? วิธีฝึกหรือเสริมสร้างธาตุนั้น 3. วิธีวัดธาตุนั้น 4. *** อย่าลืมพิมพ์ “ชื่อ นามสกุล รหัส เบอร์” *** ..

>>> สามารถหาข้อมูลที่น่าสนใจอื่นๆ ได้ที่นี่ istylebox.com
แบ่งปันที่นี่

#EP2 #สมรรถภาพทางกายทสมพนธกบสขภาพ #HealthRelated #Physical #Fitness.

สมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพ,Health-Related Physical Fitness,สุขสมรรถณะ,็Health Fitness,ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ,ความอดทนของกล้ามเนื้อ,ความอ่อนตัว,องค์ประกอบของร่างกาย,ความอดทนของระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจ.

EP.2 สมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพ (Health-Related Physical Fitness).

สมรรถภาพ ทาง กาย มี กี่ ประเภท.

เราหวังว่าคุณจะพบข้อมูลเกี่ยวกับ สมรรถภาพ ทาง กาย มี กี่ ประเภท ที่นี่
ขอบคุณที่รับชมเนื้อหานี้

READ  VDOการใช้Google form ในการทำแบบบันทึกประวัติส่วนตัว | แบบฟอร์มประวัติส่วนตัว | การสังเคราะห์ ข่าว กีฬาใหม่อัพเดทระหว่างวัน

You may also like

47 comments

น้อนปาล์มเองค่ะ 20/08/2021 - 11:18

มีแบบใบมั้ย

Reply
FWK-02 20/08/2021 - 11:18

1. องค์ประกอบใดที่ตัวเองคิดว่าอยากปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นเพื่อให้มีสุขภาพดี

ตอบ ความอดทนของกล้ามเนื้อ และความอ่อนตัว

2. มีวิธีการฝึกหรือเสริมสร้างองค์ประกอบนั้นอย่างไร

ตอบ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ ค่อยเพิ่มความหนัก

3. จะวัดผลองค์ประกอบนั้นอย่างไร

ตอบ การจดบันทึกของการออกกำลังกาย วัดสัดส่วนของร่างกายว่ามีการเปลี่ยนแปลงมากแค่ไหน

นายวงศธร ขุนอินทร์ 6111500804 เลขที่7

Reply
สุปราณี วงษ์อนันต์ 20/08/2021 - 11:18

1.ความอดทนของกล้ามเนื้อ และความอ่อนตัว
2.ออกกำลังกายสม่ำเสมอเริ่มจากเบาๆ
3.จดบันทึกการออกกำลังกายและคอยตรวจสอบถึงการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย

นางสาวสุปราณี วงษ์อนันต์ 6211502130 กลุ่ม101

Reply
ธนากิจ นุชบุษบา 20/08/2021 - 11:18

นายธนากิจ นุชบุษบา 6111304561 เลขที่34 กลุ่ม101
1. องค์ประกอบใดที่ตัวเองคิดว่าอยากปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นเพื่อให้มีสุขภาพดี
ตอบ องค์ประกอบของร่างกาย

2. มีวิธีการฝึกหรือเสริมสร้างองค์ประกอบนั้นอย่างไร
ตอบ วิ่งเหยาะ เดินเร็ว เพื่อลดไขมันในกล้ามเนื้อ และควบคุมการกิน คือการเอาออกมากว่าเอาเข้า

3. จะวัดผลองค์ประกอบนั้นอย่างไร
ตอบ วัดได้จากสัดส่วนของร่างกายว่ามีความเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหน จากเดิมน้ำหนักที่ 60 มีการเปลี่ยนแปลงว่าน้ำหนักลดลงมากน้อยเพียงใด

Reply
ภูภูมิ อักษรสิทธิ์ 20/08/2021 - 11:18

นางสาวโชติกา วงศ์สมุทร์ 5911409182 เลขที่4 กลุ่มเรียน 101
1.สมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับทักษะ เช่น ความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ ความอดทนของกล้ามเนื้อ
2.การวิ่ง ควรวิ่งอย่างน้อย 30นาที เพื่อเพิ่มกล้ามเนื้อต้นขา
3.ตอบ บันทึกจำนวนครั้งที่ปฏิบัติไว้อย่างถูกต้องในเวลา 60 วินาที เพื่อให้ผลลัพธ์เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

Reply
supawadee kaewtad 20/08/2021 - 11:18

เพื่อนฝากโพสค่ะ
1.ความอดทนของกล้ามเนื้อ และความอ่อนตัว
2.ออกกำลังกายสม่ำเสมอเริ่มจากเบาๆ
3.จดบันทึกการออกกำลังกายและคอยตรวจสอบถึงการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย

นางสาวภัทรียา ผ่องประภา 6211402406 bc กลุ่มเรียน101

Reply
Sueptrakun Deerat 20/08/2021 - 11:18

นาย​ สืบตระกูล​ ดี​รัตน์​ 6211501736​ เลขที่​ 81​ กลุ่มเรียน101
1.ทําการบันทึกการออกกําลังการเพื่อดูการเปลี่ยนเเปลง
2.ออกกําลังกายอยู่สมํ่าเสมอเพื่อสุขภาพ
3.ความอดทนความเเข็งเเรงของกล้ามเนื้อ

Reply
Jljr 1999 20/08/2021 - 11:18

นางสาวกัญญานัฐ แสนคำวัง 6111301831 กลุ่มที่3 เลขที่ 26 กลุ่มเรียน101

1 ความอดทดแล้วก็ความอ่อนตัว
ของกล้ามเนื้อ
2 ออกกำลังกายสม่ำเสมอ ดูแลสุขภาพให้ดี ค่อยๆออกไปเรื่อยๆแบบไม่หักโหม
3 ทำการจดบันทึกการออกกำลังกายอยู่เสมอเพื่อเปรียบเทียบความเเปลี่ยนแปลงของร่างกาย

Reply
เจนจิรา กําซา 20/08/2021 - 11:18

น.ส.เจนจิรา กำซา 6111301732 (101)
เลขที่25
1. ความอ่อนตัวของกล้ามเนื้อ
2. โยคะ ว่ายน้ำ
3. บันทึกความเปลี่ยนแปลงของร่างกายก่อน หลัง ออกกำลังกายก่อนทุกสัปดาห์

Reply
pan p 20/08/2021 - 11:18

น.ส.รัตนชาติ บูรณะเสรี 6211500034 สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม กลุ่มเรียน 101 เลขที่74
1.ความอ่อนตัว
2.โยคะ ว่ายน้ำ ยิมนาสติก
3.บันทึกความเปลี่ยนแปลงของร่างกายก่อนและหลังการออกกำลังกายทุกสัปดาห์

Reply
วรดา เศษวงษา 20/08/2021 - 11:18

นางสาววรดา เศวงษา รหัส6111402167
กลุ่มที่ 5 เลขที่ 50 กลุ่มเรียน101
1. องค์ประกอบของร่างกาย
2. การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
3. วัดจากสัดส่วนของร่างกาย ว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยเพียงใด

Reply
วัชริศ พงษ์สคตะนาค 20/08/2021 - 11:18

นาย วัชริศ พงษ์สคตะนาค 6211501611 เลขที่80 กลุ่ม101
1. องค์ประกอบใดที่ตัวเองคิดว่าอยากปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นเพื่อให้มีสุขภาพดี
ตอบ องค์ประกอบของร่างกาย

2. มีวิธีการฝึกหรือเสริมสร้างองค์ประกอบนั้นอย่างไร
ตอบ วิ่งเหยาะ เดินเร็ว เพื่อลดไขมันในกล้ามเนื้อ และควบคุมการกิน คือการเอาออกมากว่าเอาเข้า

3. จะวัดผลองค์ประกอบนั้นอย่างไร
ตอบ วัดได้จากสัดส่วนของร่างกายว่ามีความเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหน จากเดิมน้ำหนักที่ 60 มีการเปลี่ยนแปลงว่าน้ำหนักลดลงมากน้อยเพียงใด

Reply
ธเนศ บุญพา 20/08/2021 - 11:18

1)

ความอ่อนตัว

2)

ยืดเหยียดกล้ามเนื้อ เล่นโยคะ

3)

วัดผลโดยการใช้เครื่องมือวัดความอ่อนตัวโดยนั่งงอตัวไปข้างหน้า

4)

นายธเนศ บุญพา 6211500803 เลขที่75 กลุ่ม8 กลุ่มเรียน101

Reply
mikmiw 27 20/08/2021 - 11:18

นางสาว ศิริพร น้อยประเทศ 6111400575เลขที่42กลุ่มเรียน101
1 ความอดทนของกล้ามเนื้อ และ ความยืดหยุ่นของร่างกาย
2 ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
3 สังเกตความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ จดบันทึกทุกครั้ง และค่อยๆเพิ่มไปตามกำลังถึงจะทำให้ร่างกายมีประสิทธิภาพ

Reply
Naphatsorn Ornura 20/08/2021 - 11:18

น.ส.นภัสสร อ่อนอุระ 6211302598 เลขที่ 65 กลุ่มที่ 7 กลุ่มเรียน 101
1) ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ปอด และความยึดหยุ่น อ่อนตัวของร่างกาย
2) ค่อยๆฝึกร่างกายจากการออกกำลังกาย โดยค่อยๆฝึกระดับจากการออกกำลังกายแบบไม่ใช้แรงมาก จนไปถึงระดับที่ต้องใช้แรงมาก
3) ทดสอบสมรรถภาพทางกายเป็นประจำทุกเดือน และบันทึกน้ำหนักและส่วนสูงในทุกๆเดือน

Reply
ต้นข้าว พักตร์สวรรค์ 20/08/2021 - 11:18

น.ส.พักตร์สวรรค์ สีสุหร่าย 6111304389 กลุ่มเรียน101 กลุ่ม4 เลขที่32
1.) ความอดทนของกล้ามเนื้อ
2.) ออกกำลังกายจากไปเบาไปหนักอย่างสม่ำเสมอ
3.) ตรวจวัดผลก่อนหลัง เพื่อดูสัดส่วนและความอดทน

Reply
appler green 20/08/2021 - 11:18

นาย ภัทรพงศ์. เกตบุตร 6211502239 เลขที่ 87
1.ออกกำลังกายสม่ำเสมอ
2.ความอดทนของกล้ามเนื้อ
3. จดบันทึก ก่อนและหลังเพื่อดูความแตกต่าง

Reply
ชนิษฐา ปานนาค 20/08/2021 - 11:18

นางสาวชนิษฐา ปานนาค 6111308885 เลขที่41 กลุ่มเรียน101
1 ความอดทนของกล้ามเนื้อ และ ความยืดหยุ่นของร่างกาย
2 ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
3 สังเกตความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ และค่อยๆเพิ่มไปตามกำลังถึงจะทำให้ร่างกายมีประสิทธิภาพ

Reply
J P 20/08/2021 - 11:18

นางสาว พรชิตา มาตเลิง 6111406788 เลขที่54 กลุ่ม6 กลุ่มเรียน 101
1. ความอ่อนตัว ความคล่องตัว ความยืดหยุ่นของร่างกายและความอดทนของกล้ามเนื้อ
2. ยืดเหยียดกล้ามเนื้อ ว่ายน้ำ เล่นโยคะหรือพิลาทิส ฝึกเคลื่อนไหวให้เร็ว
3. บันทึกBefore/Afterน้ำหนัก /สัดส่วน เพื่อดูความแตกต่าง

Reply
Orathai Chaichana 20/08/2021 - 11:18

นางสาว อรทัย ชัยชนะ 6111400658 กลุ่มที่5 เลขที่ 45 กลุ่มเรียน101

1 ความอดทดของกล้ามเนื้อ แล้วก็ความอ่อนตัว
2 ออกกำลังกายสม่ำเสมอเป็นประจำ ดูแลสุขภาพให้ดีแต่ไม่หนักเกินไป ค่อยๆออกไปเรื่อยๆ
3 จดบันทึกการออกกำลังกายอยู่เสมอเพื่อเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลง

Reply
Cat Charin 20/08/2021 - 11:18

นาย ชรินทร์ สวัสดิ์มูล
6111307994 กลุ่มเรียน101
กลุ่ม4 เลขที่40
1องค์ประกอบสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพ คือความแข่งเเรงของกล้ามเนื้อ
2ออกกำลังกายจากเบาไปหนัก
เพื่อให้กล้ามเนื้อปรับสมดุล
เล่นโยคะ หรือพิลาทิสดู
3ควรมีการจดบันทึกทุกครั้ง
หลังจากออกกำลังกาย
เพื่อที่จะได้เห็นการพัฒนา
ของตนเอง

Reply
กิตติธัช แก้วสูงเนิน 20/08/2021 - 11:18

นาย กิตติธัช แก้วสูงเนิน เลขที่ 101 กลุ่ม 101 รหัส 6211504391
1 ความอดทนแข็งแรงของกล้ามเนื้อความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ

2 การฝึกความทนทานของกล้ามเนื้อออกกำลังกายจากเบาไปหนัก การฝึกกล้ามเนื้อเป็นเวลานานๆ จะทำให้ความทนทานเพิ่มขึ้น และมีความจำเป็นมากที่กล้ามเนื้อจะต้องได้รับออกซิเจนจากเลือดอย่างเพียงพอ

3สังเกตุตัวเองว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางร่ายกายไหมและควรจดบันทึกการออกกำลังกายทุกครั่ง

Reply
skn 99 20/08/2021 - 11:18

นางสาวสุธิดา กาลพัฒน์ 6111406812 เลขที่55 กลุ่มเรียน 101
– ความยืดหยุ่นของร่างกาย ระบบทางเดินหายใจและมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรง
– ออกกำลังกายสม่ำเสมอไม่หักโหม กินอาหารให้ครบ 5 หมู่ เล่นพิลาพิส หรือ โยคะ เพื่อความยิดหยุ่นของร่างกาย
– ชั่งน้ำหนักก่อน/หลัง วัดสัดส่วนก่อนหลังไว้เปรียบเทียบกัน จดบันทึกผลเพื่อดูความแตกต่างของร่างกาย

Reply
Chananchida Wiriyawuthikrai 20/08/2021 - 11:18

นางสาวชนัญชิดา วิริยวุฒิไกร 6111201049 เลขที่ 13 กลุ่มเรียน 101
1. ความอดทนกับความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อและร่างกาย มีการควบคุมการหายใจได้ดี
2. มีการออกกำลังกายที่สม่ำเสมอ ฝึกเล่นโยคะเพื่อความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อและร่างกาย ไม่หักโหมจนเกินไป
3. จดบันทึกรายละเอียดของการออกกำลังกาย ทั้งก่อนออกและหลังออกเพื่อดูรายละเอียดของความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

Reply
Wanchai Zhang 20/08/2021 - 11:18

นายวันชัย แซ่เจียง เลขที่74 6211306946 ภาษาจีน (ค.บ.)

1.มวลของกล้ามเนื้อ และความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ
2.ออกกำลังกายสม่ำเสมอ กินอาหารให้ครบทุกหมู่และเน้นการกินโปรตีน
3.วัดผลจากการใช้กล้ามเนื้อว่าทนต่อการใช้งานหรือไม่ และวัดจากการเล่นกีฬาหรือการใช้กล้ามเนื้อโดยตรง

Reply
srirapapar srithong 20/08/2021 - 11:18

นางสาว ศิรประภา ศรีทอง เลขที่31 6111304371 กลุ่ม101
1.ความอดทนของดล้ามเนื้อ การอ่อนตัวและระบบทางเดินหายใจ
2.วอมร่างกาย ก่อนออกกำลังกายและออกกำลังกายสม่ำเสมอทานอาหารให้ครบ5หมู่
3.บันทึกผลก่อนและหลังทำ เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของร่างกาย

Reply
Gingza spicy 20/08/2021 - 11:18

น.ส.ชนาพร นนสมจิตร 6111400641 เลขที่44 กลุ่ม101
1.ความอดทนของกล้ามเนื้อและระบบทางเดินหายใจ
2.ออกกำลังกายสม่ำเสมอ เริ่มจากเบาไปหนัก ทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ ให้และทานให้ครบ5หมู่
3.จดบันทึกการออกกำลัยกายและสังเกตการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย

Reply
real vibe killer 20/08/2021 - 11:18

1)ความอดทนกล้ามเนื้อกับความอ่อนตัว
2)ออกกำลังกายเบาๆอย่างเช่นเดินหรือวิ่งเเละค่อยๆออกกำลังกายๆหนักๆเสริมสร้างความเเข็งเเรงในร่างกาย
3)จดบันทึกการออกกำลังเเล้วคอยตรวจสอบถึงการเปลั่ยนเเปลงของร่างกาย
นางสาว เขมิกา ธนภัทรฐากูร 6211402083 เลขที่ 94 กลุ่มเรียน 103

Reply
Gingza spicy 20/08/2021 - 11:18

น.ส.กิ่งกมล เจะอาหลี 6111400682เลขที่46กลุ่ม101
1.ความอดทนของกล้ามเนื้อและระบบทางเดินหายใจ
2.ออกกำลังกายสม่ำเสมอ เริ่มจากเบาไปหนัก ทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ
3.จดบันทึกการออกกำลัยกายและสังเกตการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย

Reply
Gingza spicy 20/08/2021 - 11:18

น.ส.ธัญญารัตน์ ทวีโคตร 6111400583 เลขที่43 กลุ่ม101
1.ความอดทนของกล้ามเนื้อและระบบทางเดินหายใจ
2.ออกกำลังกายสม่ำเสมอ เริ่มจากเบาไปหนัก ทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ
3.จดบันทึกการออกกำลัยกายและสังเกตการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย

Reply
วรากร ปัญญาบุตร 20/08/2021 - 11:18

นาย วรากร ปัญญาบุตร 6211503872 วิทยาศาสตร์การกีฬา เลขที่ 95 กลุ่ม 103 1.ความคล่องตัวเเละความอดทนของกล้ามเนื้อ
2. ออกกำลังกายเล่นกีฬาวอลเล่บอลเพิ่มความคล่องตัวเพราะวอลเล่บอลวิธีการเล่นต้องใช่ทักษะเเหละการขยับตัวเเละความอดทนของกล้ามเนื้อคือการโดดตบหรือการยืนเซตลูกบอลเล่ไปให้เพื่อนในทีมเพื่อช่วยกันเล่นเเละเป็นการออกกำลังกายส่วนขาทั้งหมด
3. เฝ้าสังเกตความคล่องตัววเเละความอดทดของกล้ามเนื้อตอนเล่นบอลเล่บอลเป็นระยะเเละจดบัณทึกไว้คับ

Reply
Sukrit Boonchim 20/08/2021 - 11:18

นาย สุกฤษฎิ์ บุญฉิม เลขที่ 38 Sec 101

1.การอดทนของกล้ามเนื้อเเละทางเดินหายใจ
2.ออกกำลังกายในสม่ำเสมอ ทานอาหารที่มีประโยชน์ และไม่ออกกำลังกายหักโหมเกินไป
3.สร้างตารางเวลาให้ตัวเอง สร้างแผนการออกกำลังตามกำลังตัวเอง และสม่ำเสมอ

Reply
worapon sonsuwan 20/08/2021 - 11:18

นาย วรพล สอนสุวรรณ์ เลขที่ 1
5811302024 กลุ่มเรียนที่ 101

1. ตอบ ระบบหายใจ เพื่อที่จะให้ตัวเองได้เล่นกีฬาหรือออกกำลังกายโดยที่ไม่เหนื่อยง่ายได้อย่างเต็มที่
2. ตอบ – ฝึกการกำหนดลมหายใจ เข้า-ออก ในขนะที่ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
– ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำหรือเล่นกีฬาโดยจากน้อยไปมากเพื่อให้ร่างกายค่อยๆปรับตัวเองจนเคนชิน และต้องออกกำลังกายอย่างน้อย 2-3 วัน ต่อสัปดาห์
3. ตอบ ทำตารางหรือจดเพื่อบันทึกการออกกำลังกายตั้งแต่วันแรกไปเรื่อยๆเพื่อดูพัฒนาการของตัวเองว่ามีพัฒนาการมาก – น้อยเพียงใด

Reply
Jirath Wacharaphoom 20/08/2021 - 11:18

นส.จิรัฎฐ์ วชรภูมิ 6111301724 เลขที่24 เซค101
1.ความอดทนของกล้ามเนื้อและระบบหายใจ
2.ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอในระยะที่พอเหมาะ เพื่อไม่ให้หักโหมร่างกายเกินไป อาจจะเริ่มด้วยการทำแบบ Aerobic
3.บันทึกผลก่อนและหลังทำ เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของร่างกายตนเอง

Reply
ittor nick 20/08/2021 - 11:18

นางสาว ฌัชฌา สงนอก เลขที่76
6211400053 กลุ่ม103
1.ความอดทนของกล้ามเนื้อเเละระบบหายใจ
2.ออกกำลังกายสม่ำเสมอ วันละ30-1 ชม.เว้นการออกเเบ่งเป็นอาทิตย์ละ3วัน ทานอาหารให้ครบ5หมู่
3.สังเกตุการเปลี่ยนเเปลงของร่างกายทุกๆสัปดาห์เพื่อตรวจดูความเเตกต่าง

Reply
Fong. Parn 20/08/2021 - 11:18

❤️นางสาวมารตี ชูละเอียด เลขที่97 6211402190 เซค103💜
1.ความอดทนของกล้ามเนื้อและการหายใจ
2.ออกกำลังอย่างสม่ำเสมอ รับประทานอาหารให้ครบ5หมู่
3.ชั่งน้ำหนักก่อนและหลังออกกำลังกาย ถ่ายรูป before/after จะได้รู้ว่ารูปร่างสัดส่วนลดไปได้มากน้อยเพียงใด

Reply
kamolwan Ponset 20/08/2021 - 11:18

น.ส.กมล​วรรณ​ พล​เศษ​6111303639​เซค101
1.การอดทนของกล้ามเนื้อ​ ​การอ่อนตัวและระบบทางเดิน​หายใจ
2.การออกกำลังสม่ำเสมอไม่มากเกินไปหรือน้อยเกินไป​ และมีการทานอาหารที่มีประโยชน์​ต่อสุขภาพ​และทดสอบความอดทนของกล้ามเนื้อ​เช่น​ วิ่ง​ เล่นกีฬา​ว่ายน้ำและเต้นแอโรบิก​เพื่อที่จะได้ขยับส่วนต่างๆในร่างกาย
3.จัดทำแบบบันทึกของการออกกำลังในแต่ละวันรวมถึงการดูปฎิกิริยา​ของตัวเองในแต่ละวันที่ออกกำลังกายว่าผลเป็นอย่างไรบ้าง

Reply
spcx14___ 20/08/2021 - 11:18

นายศุภชัย เปอร์ดี 6211402273 อุตสาหกรรมท่องเที่ยว เลขที่102 กลุ่ม103
1.ความอดทนของกล้ามเนื้อและการหายใจ
2.ออกกำลังอย่างสม่ำเสมอ เริ่มจากเบาไปหนัก โดยมีการวอร์มอัพก่อนทำกิจกรรมต่างๆ
3.จดบันทึกทุครั้งเป็นประจำทุกวันและทดสอบสมรรถภาพร่างกายด้วยตัวเอง

Reply
_M 20/08/2021 - 11:18

น.สกุลินธร​ เทพ​วงศ์​ 6211401945​ เลขที่91​ กลุ่ม103
1.ความยืดหยุ่น​ของร่างกาย​ ความอดทนของระบบหายใจ
2.​ การ​วิ่ง​ เดิน​ วิ่งเยาะๆ​ ​800ม.ขึ้นไปรอบละ3-15นาทีแล้วก็พัก ออกกำลังกายเเอโรบิก/ ยืดเหยียด​กล้ามเนื้อ​ วอร์มร่างกาย​
3.​ สังเกต​ร่างกายของตนเอง​ ไม่เหนื่อยง่ายเหมือนแต่ก่อน​ ร่างกายยืดหยุนมีความอ่อนตัวเพิ่มขึ้นจากเดิม​ หรืออาจจดความหนักในการฝึกไว้​

Reply
LouisJizzy 20/08/2021 - 11:18

นางสาว นภัสวรรณ ทองเจริญ 6011305882 เลขที่ 12 กลุ่มเรียน 103
1.สมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพ ได้แก่ ความอดทนของระบบไหลเวียนโลหิต และระบบหายใจ ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ความอดทนของกล้ามเนื้อ ความอ่อนตัว
2. เริ่มจากการทดสอบสมรรถภาพทางกาย เพื่อหาการเสริมสร้างองค์ประกอบได้อย่างเหมาะสม โดยการเริ่มจากวิ่งในเวลาระยะสั้นและเพิ่มความหนักในการฝึกไปเรื่อยๆ ควรมีการพักระหว่างการฝึก มีหนักสลับเบาโดยการเดินหรือวิ่งเหยาะๆ
3.การทดสอบพรีเทสต์ของร่างกายอาจใช้การทดสอบสมรรถภาพในการทดสอบ โดยการดูผลลัพธ์ตั้งแต่เริ่มจนจบ

Reply
Muthita Cheawchar 20/08/2021 - 11:18

นางสาว มุทิตา เชี่ยวชาญ 6211404923 เลขที่ 109
1.ความอดทนของกล้ามเนื้อ และความอ่อนตัว
2.ออกกำลังกายสม่ำเสมอเริ่มจากเบาๆเช่นวิ่งไปจนถึงหนักๆเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงของร่างกาย
3.จดบันทึกการออกกำลังกายและคอยตรวจสอบถึงการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย

Reply
ศุจีภรณ์ บุษราคัม 20/08/2021 - 11:18

นางสาวศุจีภรณ์ บุษราคัม 6111401516 เลขที่19
1.ความอดของกล้ามเนื้อ และความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ
2.ออกกำลังกายสม่ำเสมอ เช่น วิ่ง เต้นแอโรบิค
3.จดบันทึกการออกกำลังกายในแต่ล่ะครั้ง หรือถ่ายรูป ก่อน-หลัง สังเกตการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย

Reply
เตชสิทธิ์ ไชยสุวรรณ 20/08/2021 - 11:18

นายเตชสิทธิ์ ไชยสุวรรณ เลขที่106 กลุ่ม103 6211404220

1. ความอดทนแข็งแรงของกล้ามเนื้อ และระบบการหายใจที่ไม่ให้ตัวเองเหนื่อยเร็ว
2.ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
3.ควรมีการจดบันทึกทุกครั้งหลังจากออกกำลังกายเพื่อจะได้เห็นพัฒนาการของตนเองว่าเป็นอย่างไร

Reply
พิมพ์ดารินทร์ ครุฑวิสัย 20/08/2021 - 11:18

1.ตอบ องค์ประกอบสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพ คือความเเข็งเเรงของกล้ามเนื้อ
2.ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
3. จดบันทึกตั้งแต่วันแรกที่ออกกำลังกาย ว่ามีการพัฒนามากน้อยขนาดไหน
นางสาวพิมพ์ดารินทร์ ครุฑวิสัย เลขที่17 รหัสนักศึกษา6111201759 กลุ่มที่2 กลุ่มเรียน101

Reply
นิธินาฏ ทองคลิ้ง 20/08/2021 - 11:18

นางสาวนิธินาฏ ทองคลิ้ง 6211301202 เลขที่54
1) ความอดทนของกล้ามเนื้อและความยืดหยุ่นของร่างกาย
2) ออกกำลังกายจากเบาไปหนักเพื่อมห้ร่างกายปรับสภาพจนชินส่วนความยืดหยุ่นสามารถบริหารข้อเท้ารวมไปถึงความยาวของเอ็น การเล่นโยคะ หรือพิลาทิสดู การฝึกหายใจ
3) ควรมีการจดบันทึกทุกครั้งหลังจากออกกำลังกายเพื่อจะได้เห็นพัฒนาการของตนเองว่าเป็นอย่างไร

Reply
Miw Pimchanok 20/08/2021 - 11:18

นางสาวพิมพ์ชนก ไทยทวี เลขที่26
6111503402 กลุ่ม103
1.ความอดทนของกล้ามเนื้อและระบบทายใจ
2.ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เริ่มจากเบาไปหนัก เช่น การวิ่ง ตีแบด หรือเข้าฟิตเนส
3.สังเกตุการเปลี่ยนแปลงของร่างกายและจดบันทึกอยู่เสมอ

Reply
Molina Jang 20/08/2021 - 11:18

1.องค์ประกอบใดที่คิดว่าตนเองควรปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นเพื่อสุขภาพดี
ตอบ= ความอดทน ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
2.มีวิธีการฝึก หรือเสริมสร้างองค์ประกอบนั้นอย่างไร
ตอบ= มั่นฝึกฝน ฝึกให้ตนเองมีความอดทนในการออกกำลังกาย และทานอาหารที่มีประโยชน์
3.จะวัดผลองค์ประกอบนั้นอย่างไร
ตอบ= ใช้วิธการจดบันทึกทุกครั้งที่ฝึก สังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และมั่นทำอยู่อย่างสม่ำเสมอ
นางสาวปริศนา โสภากุล 6211400087 เลขที่ 78 กลุ่มเรียน 103

Reply

Leave a Comment