ใครเหนือกว่า (AI) ปัญญาประดิษฐ์ : จีน vs อเมริกา | ai ปัญญาประดิษฐ์ ข้อมูลเทคโนโลยีล่าสุด

by Siriporn Anong
39 comments

ใครเหนือกว่า (AI) ปัญญาประดิษฐ์ : จีน vs อเมริกา | ai ปัญญาประดิษฐ์.

ดูเลย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ai ปัญญาประดิษฐ์ หรือข่าวที่เกี่ยวข้องอื่นๆ โปรดไปที่: https://istylebox.com/tech/ การกระทำ

ใครเหนือกว่า (AI) ปัญญาประดิษฐ์ : จีน vs อเมริกา และรูปภาพที่เกี่ยวข้องai ปัญญาประดิษฐ์

ใครเหนือกว่า (AI) ปัญญาประดิษฐ์ : จีน vs อเมริกา

ใครเหนือกว่า (AI) ปัญญาประดิษฐ์ : จีน vs อเมริกา


ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ ai ปัญญาประดิษฐ์.

ท่ามกลางบรรยากาศของสงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกาที่ยังคงร้อนระอุและส่งผลกระทบต่อคนทั้งโลก ทำให้ประเทศ ต้องจับตาดูนโยบายการค้าของทั้งสองประเทศและมาตรการปฏิสัมพันธ์อย่างใกล้ชิด ในขณะเดียวกัน การแข่งขันเพื่อความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีระหว่างสองประเทศยังคงเข้มข้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่กำลังเป็นที่ถกเถียงกันอย่างกว้างขวางและกลายเป็นเทคโนโลยีหลัก ที่มนุษย์ต้องพึ่งพาในอนาคตอันใกล้ ทั้งจีนและสหรัฐฯ ต่างแย่งชิงผู้นำด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ของโลก ประเทศที่มีความโดดเด่นในการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ในโลก นอกจากจีน สหรัฐอเมริกา แคนาดา ฝรั่งเศส และสหราชอาณาจักร ยังเป็นประเทศเล็กๆ เช่น สิงคโปร์ แต่มีกลยุทธ์ที่ชัดเจนสำหรับปัญญาประดิษฐ์มากกว่าประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆ ดังนั้นจึงถือได้ว่าประเทศเล็ก ๆ อย่างสิงคโปร์เป็นหนึ่งในประเทศชั้นนำของโลกที่เตรียมพร้อมสำหรับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ สิ่งที่ทำให้จีนและสหรัฐอเมริกาสนใจปัญญาประดิษฐ์คือพวกเขามองว่าเทคโนโลยี AI เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ซึ่งจะสร้างความมั่งคั่งให้กับมหาอำนาจทั้งสองในเวลาไม่นาน นี่คือการเปรียบเทียบพลัง AI 10 ประการโดยทั่วไป: สถานะปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของจีนและสหรัฐอเมริกาในการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ของทั้งสองประเทศ 1. กลยุทธ์ปัญญาประดิษฐ์ ทั้งสหรัฐอเมริกาและจีนให้ความสำคัญกับปัญญาประดิษฐ์ แต่ละประเทศได้กำหนดยุทธศาสตร์ไว้ดังนี้ สหรัฐอเมริกา: ณ สิ้นปี 2559 ก่อนที่ประธานาธิบดีบารัค โอบามาจะเกษียณอายุ ทำเนียบขาวได้ออกแถลงการณ์เชิงกลยุทธ์ ในการเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคตของปัญญาประดิษฐ์สำหรับสหรัฐอเมริกา ปัญญาประดิษฐ์เป็นวาระแห่งชาติที่สำคัญและเร่งด่วน หรือด้วยเหตุผลอื่นใด รายงานจากทำเนียบขาวไม่ได้รับความสนใจจากสื่อเท่าที่ควร และไม่ได้กระตุ้นความสนใจของคนอเมริกันโดยเฉลี่ยมากนักสำหรับการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ ด้วยการเปลี่ยนแปลงของรัฐบาล ประธานาธิบดีทรัมป์ในขั้นต้นดูเหมือนจะไม่ค่อยให้ความสำคัญกับปัญญาประดิษฐ์ จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2019 ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ลงนามในคำสั่งผู้บริหารสำหรับ “กลยุทธ์แรกสำหรับปัญญาประดิษฐ์ของสหรัฐอเมริกา” (The American AI Initiative) เพื่อส่งเสริมการวิจัยและการกำกับดูแลเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในภาคต่างๆ รวมถึงรัฐบาล ภาคเอกชนและอุตสาหกรรมการศึกษา โดยเน้นย้ำความสำคัญของปัญญาประดิษฐ์ใน 5 ด้าน ได้แก่ การลงทุนวิจัยและพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ การใช้ทรัพยากรปัญญาประดิษฐ์ กำหนดมาตรฐานกำกับดูแลงานด้านปัญญาประดิษฐ์ ข้อได้เปรียบด้านปัญญาประดิษฐ์ของสหรัฐอเมริกาเอง กลยุทธ์ปัญญาประดิษฐ์นี้จะเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญสำหรับสหรัฐอเมริกาในการเป็นผู้นำของโลกด้านปัญญาประดิษฐ์และจะเตรียมบุคลากรสำหรับอนาคต สหรัฐอเมริกาเชื่อว่าเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์จะปรับปรุงคุณภาพชีวิตของคนอเมริกัน ช่วยสร้างงานใหม่ สร้างมูลค่าให้กับประเทศและช่วยให้ชาวอเมริกันอยู่อย่างปลอดภัยในบ้านและส่วนอื่นๆ ของโลก จีน: ในปี 2560 สภาแห่งรัฐของจีนได้รับรองแผนพัฒนาสำหรับคนรุ่นใหม่ ของปัญญาประดิษฐ์) ซึ่งกล่าวถึงการคาดการณ์และคำแนะนำเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ และกำหนดวิสัยทัศน์สำหรับปัญญาประดิษฐ์ออกเป็นสามขั้นตอน: ขั้นแรก จีนจะเป็นผู้นำในการใช้ AI สำหรับเศรษฐกิจภายในปี 2020; เป้าหมายคือการบรรลุการค้นพบปัญญาประดิษฐ์ใหม่ภายในปี 2568 ระยะที่ 3 จีนจะเป็นผู้นำโลกภายในปี 2573 จะเห็นได้ว่าทั้งจีนและสหรัฐอเมริกาต่างให้ความสำคัญกับอนาคตของปัญญาประดิษฐ์ คู่ แต่สหรัฐยังไม่ได้กำหนดกรอบที่ชัดเจนสำหรับการพัฒนาและเป้าหมายของปัญญาประดิษฐ์ ในทางกลับกัน จีนได้กำหนดเป้าหมายของปัญญาประดิษฐ์ไว้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เป้าหมายในการเป็นผู้นำของโลกในด้านปัญญาประดิษฐ์ในอีก 11 ปีข้างหน้า ถือเป็นความท้าทายครั้งใหญ่สำหรับประเทศจีน และมีแนวโน้มที่จะสร้างแรงกดดันต่อสหรัฐอเมริกาไม่มากก็น้อย 2. เทคโนโลยีชิปประมวลผล ปัญญาประดิษฐ์ต้องการปัจจัยขับเคลื่อนหลักสามประการ: ข้อมูลขนาดใหญ่ ศักยภาพของโปรเซสเซอร์และอัลกอริธึมของคอมพิวเตอร์ (ลำดับของคำสั่งที่บอกให้คอมพิวเตอร์ทำงาน) ทั้งจีนและสหรัฐอเมริกามีเทคโนโลยีการประมวลผลปัญญาประดิษฐ์ค่อนข้างน้อย ในขณะที่สหรัฐอเมริกา มีผู้ผลิตชิปประมวลผลรายใหญ่ของโลกบางราย เช่น Intel และ Qualcomm รวมถึงผู้ผลิตชิปที่เน้นปัญญาประดิษฐ์ เช่น Nvidia แต่จีนไม่ใช่ประเทศที่เป็นมิตรกับผู้ผลิตชิปชั้นนำและเกิดใหม่ โปรเซสเซอร์นี้ใช้เฉพาะสำหรับอุปกรณ์ปัญญาประดิษฐ์ เช่น Horizon Robotics, Bitmains และ Cambricon Technologies เป็นต้น แม้ว่าสหรัฐอเมริกาจะยังนำหน้าจีนในด้านเทคโนโลยีการผลิตชิปเนื่องจากบริษัทชิปที่แข็งแกร่งที่มีอยู่ แต่ในโลกของการผลิตชิปปัญญาประดิษฐ์ ประเทศจีนสามารถแข่งขันกับสหรัฐอเมริกาได้ในอนาคตอันใกล้นี้ เนื่องจากงบประมาณของรัฐบาลสนับสนุนให้มุ่งเน้นไปที่การประดิษฐ์ชิปปัญญาประดิษฐ์ของจีนให้มีประสิทธิภาพเหนือกว่า.

>>> สามารถหาข้อมูลที่น่าสนใจอื่นๆ ได้ที่นี่ เรา
แบ่งปันที่นี่

#ใครเหนอกวา #ปญญาประดษฐ #จน #อเมรกา.

ข่าวต่างประเทศ,ข่าว.

ใครเหนือกว่า (AI) ปัญญาประดิษฐ์ : จีน vs อเมริกา.

ai ปัญญาประดิษฐ์.

เราหวังว่าคุณจะพบข้อมูลเกี่ยวกับ ai ปัญญาประดิษฐ์ ที่นี่
ขอบคุณที่รับชมเนื้อหานี้

READ  วิดีทัศน์แนะนำศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัด กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ข้อมูลเทคโนโลยีล่าสุด

You may also like

39 comments

Night 08/09/2021 - 08:32

อเมริกาเรื่องเทคโนโลยีเรายกย่อง
แต่การเหยียดคนกับเราไม่โอเลย

Reply
(สยาม)ชาตินิยม 08/09/2021 - 08:32

จีนแดงเจ้าพ่อก็อปปี้

Reply
เอกภพ อสงค์ไขร์ 08/09/2021 - 08:32

จีนสร้าง.AI.ระบบครัมตั้มแสงได้แล้ว​ จึงเหนือกว่าอเมกาแน่นอนในตอนนี้

Reply
Eombo Io 08/09/2021 - 08:32

เดี๋ยวนี้มีสายลับทุกชอกมุนในอเมริกา เป็นเมียน้อยเมียหลวง เจ้าของเครื่องบิน อาวุธทุกบริษัท เป็นหุ้นส่วนในทุกซองมุนที่เราคาดคิดไม่ถึง เร็วมาก อเมริกากำลังออกแบบ แต่จีนผลิต ใช้จากสายลับ

Reply
Eombo Io 08/09/2021 - 08:32

คนล้างส้วมหญิงในเพนตาก้อน (ดร.คอมพิวเตอร์.พันเอก)สายลับจีน มีทุกย่อมหญ้าในอเมริกา ทีเราคาดไม่ถึง 27-35ปี ก่อน

Reply
REDEM 08/09/2021 - 08:32

จีนขี้โกงชิบก๊อปี้ไม่เคยคิดผลิตอะไรเป็นของตัวเองเลย

Reply
ยุพา ศรีอ่ําดี 08/09/2021 - 08:32

เมกาเน่า

Reply
ประเสริฐ ปิ่นทอง 08/09/2021 - 08:32

ถ้ารพกันจริงจีนสู้ไม้ได้รอกนิวเครียสะหรัฐมีมากกว่าสัยกัแบบหมดหน้าตักจีนหายไปที้งประเทศ

Reply
Somwang Boonrukchat 08/09/2021 - 08:32

เรื่องความก้าวหน้างทางเทคโนโยยี่ สีจิ้นผิงยังส่งลูกสาวไปเรียนที่ เมกา จนจบ ม.ฮาวเวิร์ด

Reply
Tony Phasakda 08/09/2021 - 08:32

America first( # 1 )America winer

Reply
gerb bee 08/09/2021 - 08:32

ดูแค่ธง ก็เหนือกว่าแล้ว ผมติง ด่าได้ตามบาย

Reply
dukda phuangraya 08/09/2021 - 08:32

จีนนักก๊อบปี้ครับอย่าเอาไปเทียบกับอเมริกาครับ

Reply
soko soko 08/09/2021 - 08:32

อเมิรกา คือบิดาของประเทศไทยเจอที่ไหนต้องอ่อนน้อมถ่อมตน
อเมริกาคือเทพเจ้าของประชาธิปไตย และสิทธิมนุษยชน ชาติไหนไม่ทำตามต้องเจอเรือบรรทุกเครื่องบิน หรือกดดันเศษฐกิจ
คนไทยมีลูกที่เกิดมา ต้องสอนให้รู้ว่า อเมริกาคือพระเจ้าแห่งประชาธิปไตย และประชาธิปไตยคือทุกๆสิ่งในโลกแล้ว
จะเรียกประเทศอเมริกาว่า พระพุทธเจ้า เทพเจ้าเลยก็ว่าได้ เพราะ สามารถบรรดาลทุกสิ่งให้ประเทศด้อยพัฒนาได้
ถ้าประเทศไหนไม่ทำตาม อาจจะโดน สิทธิมนุษยชน+ทารุณสัตว์ ตัวอย่าง ลิงเก็บมะพร้าวในไทย จำไว้ประเทศอ่อนแอจะอยู่สบายๆไม่ได้ อย่าโลกสวย

Reply
คนดีจริง อย่าบังคับคนนับถือ 08/09/2021 - 08:32

ไอ้จีนมึงไปทำเขื่อนกับสร้างรถยนต์ให้มันมาตรฐานก่อนเถอะแล้วมึงค่อยฝันไปเรื่องอื่นว่ามึงจะตามอเมริกาทัน

Reply
บุญธรรม อินทร์จิตร 08/09/2021 - 08:32

เมกา ต้องสกัดจีนให้ได้ ก่อนที่จะสายเกินไป

Reply
บุญธรรม อินทร์จิตร 08/09/2021 - 08:32

ภาพโดยรวม เมกา เหนือกว่าแต่อนาคตไม่แน่ บางอย่างจีนก้อนำหน้าไปแล้วหลายเรื่อง ผมว่าจีนจะชนะในที่สุด ทั้งเศรษฐกิจ การค้า AI รวมถึงกีฬา ที่สำคัญจีนเป็นเจ้าหนี้รายใหญ่ งานวิจัยก้อที่1

Reply
Watana Paholpatt 08/09/2021 - 08:32

คนทั้งโลกเรียก คอมพิ้วเตอร์ รู้จักคอมพิ้วเตอร์ แต่ไทยแลนด์เจ๋งสุด ประดิษฐ์แค่คำเรียกเสียใหม่ ว่าปัญญาประดิษฐ์ มีที่เดียวในโลก รองไปทั่วโลกดูซิแล้วเรียก AI ว่า ปัญญาประดิษฐ์แล้วมีใครรู้จักบ้าง นี่แหละที่เราเก่ง ไอ้เรื่องอย่างนี้เก่งนัก และก็ไม่มีใครกล้าทักท้วง ของบางอย่างมันเป็นสากล อย่ากระแดะนักเลย เอาของเอาสติปัญญาของเขามาใช้แล้วยังบังอาจไปเรียกเสียตลก คนมันถูกครอบงำมันก็ชอบทุกอย่างที่เขายัดใส่หัวให้ภูมิใจ เอ็งไม่ได้คิดไม่ได้สร้าง แต่ดันอวดประดิษฐ์ประดอยคำเรียกนะ โถ โถ อนิจจัง….

Reply
Rapee Puaksungnoen 08/09/2021 - 08:32

5G ก็เสร็จจีนไปแล้วจะเหลือเหรอ AI 555 อเมริกาต้องส่งลูกหลานมาเรียนรู้เทคโนโลยีที่จีนมากกว่า จีนเป็นหมายเลข 1 ของโลกไปแล้วการผูกขาดได้เปรียบของอเมริกากำลังหมดไปแล้ว จีนคิดค้นประดิษ.AI ขึ้นเองทั้งหมดและจะปล่อยให้ชาวโลกนำไปใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่

Reply
Chenzhou Hua 08/09/2021 - 08:32

ผมว่า AI ของ2ประเทศนี้พอๆกันนะ เพราะย่อมาจาก ARTIFICIAL INFORMATION แต่ประเทศเราก็ใช้ AI นะ แต่ดันย่อมาจาก ABSOLUTELY IDIOT

Reply
nosta nosta 08/09/2021 - 08:32

ตอนนี้ผมมองว่าอเมริกานำ และอเมริกายังจะนำอีกนาน วิศวกรai ตอนนี้อเมริกายังมีมากกว่า เทคโนโลยีก็นำอยู่ แต่จีนเน้นด้านนี้มากอนาคตจีนจะมีวิศวะกร ai มากกว่าอเมริกาและพลิกเกมส์ได้

Reply
Devil Killer 08/09/2021 - 08:32

ไอ้จันมันมีปัญญา อะไร ที่โคมาได้ ก้อแค่ เอาของฝร้่ง ไปแกะๆๆ แล้วก้อ ก็อบๆๆ เทคโนโลยี่ ของฝร้่งเขามาขายถูกๆ อาศัยหัวเซ็งลี้ แบบโกงๆของมันจนร่ำรวยขื้นมา กะจอกน่ะ พฤติกรรมก้อ กร่งเลวบัดซบ ไม่เห็นเหรอ

Reply
Yamu Tt 08/09/2021 - 08:32

ถ้าเกิดสงคราม มันก็มีแต่ พังกับพัง

Reply
Toffy Misulok 08/09/2021 - 08:32

สหรัฐยังเหนือกว่าทั้งทางทหารและเศรษฐกิจ สหรัฐเป็นมหาอำนาจมานานทั้งมนยุโรปและอเมริกา จีนพึ่งมีอิทธิพลในเชียและแอฟริกาไม่นานแต่ก็พอสู้สหรัฐได้ถ้าสหรัฐต้องห้ามพลาดไม่งั้นโดนจีนตามทันแน่

Reply
Barbarian happy 08/09/2021 - 08:32

เมกาเหนือกว่าทุกด้านแต่เสียเปรียบจีนเรื่องเจ้าเล่ห์

Reply
TAI WAN MK 48 08/09/2021 - 08:32

จีนตอ้งเรึยกว่าขะโมยมาประดิษฐ์

Reply
GEORGE WASHINGTON 08/09/2021 - 08:32

ถ้าไม่มีสหรัฐอเมริกาจีนมันคงไม่เติบโตจนบัดนี้หรอกนะที่มันเติบโตได้ก้อเพราะการก๊อปหรือขโมยเทคโนโลยีของเขามาชั่งน่าสมเพชไอ้มังกือกับไอ้ประชาชนสถุนนคนจีนจริงๆ

Reply
mmkmmagmail mmkmmagmail 08/09/2021 - 08:32

จีนกำลังทดสอบอาวุธชีวภาพ ไวรัสโควิด

Reply
krisana grasair 08/09/2021 - 08:32

อเมริกา เบอร์ 1 .

Reply
mailke01 0987911554 08/09/2021 - 08:32

เรื่องของมึง

Reply
TAI WAN MK 48 08/09/2021 - 08:32

จีนไม้มีเทคโนโลยี. เป็นของตัวเองอยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพาะขะโมยเทคโนยี่สหรัฐ มาเป็นของตน จีนไม่มีสมอง

Reply
Smart Boy 08/09/2021 - 08:32

8:54 ออกเสียงคำว่า "กอบโกย" ได้ลาวมาก ฮ่าๆ อันนี้ล้อเล่นน่ะครับ…อิอิอิ

Reply
diamond boriboon 08/09/2021 - 08:32

จีนเป็นเผด็จการ จะทำอะไรก็ทำโดยไม่มี่การไตร่ตรองที่มีคุณภาพ จึงมีแต่ทำ แต่ไม่รู้จักหาทางแก้ไข ในอนาคตปัญญาประดิษธ์ของจีนจะสร้างปัญหาและเป็นอันตรายต่อมนุษย์ ตอนนั้นเมกาจะเข้าไปแก้ปัญหานี้

Reply
kumson pangpum 08/09/2021 - 08:32

น่าเสียอายสิงคโปประเทศเล็กๆแ
ต่มีวิสัยทัศน์เอาจริงเอาจังจนมีเทคโนโลยี่ขนาดเศรษฐกิจติดอันดับโลก ผิดกับประเทศไทย มีปัญญาทางต่ำ คดโกงมักง่ายแย่งอำนาจหวังมรดกเจ้าคุณปู่ แย่งอำนาจแย่งงบประมาณ หวังแค่เงินทอนหน้าด้านไร้ยางอาย กัดเหมือนหมา แม้จะใส่เสื้อสูท

Reply
ไต่ ท่าวเป่า 丙型病毒 08/09/2021 - 08:32

เรึ่องหนังไม่ตรงปกยกให้จีน. คิดแค่นี้ก็รู้แล้ว

Reply
Arus L 08/09/2021 - 08:32

เราชอบญี่ปุ่น ยิ่งใหญ่แบบเงียบๆ เก่งแบบเงียบๆ แบบให้คนชาติกูใช้ชาติเดียวพอ ถ้ามึงอยากใช้ของกู มึงก็ไปทำกันเอาเองนะ เดี๋ยวกูส่งคนไปสอน แต่กำไรกูเอานะ เพราะอะไรที่คนชาติกูคิด คนชาติกูทำ คนในชาติกูเท่านั้นที่มีสิทธิใช้ ไม่มีการส่งออก เนื้อวัวมัตสึซากะ มะม่วงลูกพระอาทิตย์ ใช่ มันแพง กูไม่ส่งออกหรอก คนชาติเท่านั้นมีสิทธิกิน แต่ผลผลิตของชาติมึง ต้องคัดเกรดที่ดีที่สุดมาให้กู กูยอมจ่าย

แม้แต่วงการดนตรี J-Pop อาจจะไม่ดังเท่า K-Pop แต่รายได้มากกว่า K-Pop 5 เท่า เป็นรองแค่อเมริกา เพราะจะไม่มีการยัดเยียดให้คนอื่นมาฟังกันฟรีบน YouTube พวกมึงจะก้อปก็ก้อปไป จะบะเมิดลิขสิทธิ์ก็ทำไป เพราะไงกูก็ไม่ได้หวังให้พวกมึงมาเป็นลูกค้ากูอยู่แล้ว

วงการทหาร ใช่ประเทศเราไม่มีทหารมานานแล้ว แต่ทำไมศักยภาพทางการทหารก็ยังเป็นอันดับ 4 ของโลกวะ เป็นรองแค่อเมริกา จีน รัสเซีย แต่สู้กันตัวๆกูเคยชนะจีนกับรัสเซียแบบสบายๆมาแล้วนะ กูเป็นเอเซียชาติเดียวที่เคยเอาฝรั่งมาเป็นทาสได้ และเป็นชาติเดียวในโลกที่บ้าพอไปกล้าหาเรื่องอเมริกาก่อนแบบไปถึงที่ ไม่ใช่ไปลอบกัดแบบผู้ก่อการร้าย

Reply
จําลอง แสนโคก 08/09/2021 - 08:32

ปัญญาประดิษฐ์ของคนไทยมีบ้างจิคร้บ …จะได้ไปแข่งด้วย

Reply
Kc Kc2018 08/09/2021 - 08:32

AI ต้องการข้อมูลมากมายมหาสารซึ่งจีนทำได้ก็เพราะว่า จีนสามารถข้อมูลจากประชาชนโดยไม่คำนึงว่าล่วงเกินสิทธิส่วนบุคคลหรือไม่ ประเทศไทยก็สมควรตื่นต้วเกี่ยวกับการบริหารข้อมูลมากมายมหาสาร

แต่อย่างสถาปัตยกรรมของ AI ย้งคงล้าหลัง ไม่ต่ำกว่า 30 ปี

Reply
เตโซ วันดี 08/09/2021 - 08:32

เมกาเหนือกว่าอยู่แล้วทุกๆๆด้าน

Reply
Kc Kc2018 08/09/2021 - 08:32

ประเทศไทยก็มีศากยภาพที่จะทำ AI ได้ เพียงแต่ว่าขาดการสนับสนุนอย่างจริงจังผู้บริหารประเทศขาดวิสัยทัศน์ และไม่เห็นความสำคัญของมัน AI ไม่ได้มีความยุ่งยากอย่างที่คิด โชคดีที่ประเทศส่วนใหญ่ในโลกได้ลืมสถาปัตย์ที่สามารถทำให้คอมพิวเตอร์เรียนรู้ด้วยตัวเองได้อย่างรวดเร็ว สถาปัตยกรรมที่ว่า มีตวามล้ำหน้ากว่าในปัจจุบันถึงสามสิบปี ลองนึกภาพดูสิว่าถ้าเอาสถาปัตยกรรมที่ได้กล่าวนำมาใช้ AI จะมีความลัำหน้าขนาดไหน หนังเรื่องคนเหล็กสามารถเป็นจริงได้ ขาดแต่ว่าเรายังค้นหาการเดินทางผ่านเวลาไม่พบ ประเทศเสือซุ่มคือญี่ปุ่น จริงอยู่ประเทศจีนมีความก้าวหน้าเพราะว่าทางรัฐบาลไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องสิทธิส่วนบุคคลของมนุษยชาติ เขาจึงมีข้อมูลมากมายมหาสาร

สื่งที่ประเทศไทยควรจะเตรียมตัวคือสงครามข้อมูลเราจะป้องกันประทศของเราอย่างไร สงครามอาวุธจะลดน้อยลง จีนอาจจะมีข้อมูลของคนไทยทุกคนในประเทศก็ได้ในตอนนี้ แล้วมีใครดูแลในส่วนนี้หรือไม่ ที่พูดมาไว้ให้เป็นข้อคิดเท่านั้น

Reply

Leave a Comment