โครงการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยด้วยศาสตร์แพทย์แผนไทย รองรับสังคมผู้สูงอายุ | กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ข้อมูลสุขภาพทุกวัน

by Siriporn Anong
0 comment

โครงการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยด้วยศาสตร์แพทย์แผนไทย รองรับสังคมผู้สูงอายุ | อัพเดทข้อมูลสุขภาพล่าสุด

ดูรายละเอียด

โครงการดูแลผู้สูงอายุด้วยการแพทย์แผนไทยสนับสนุนสังคมผู้สูงอายุ วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลนครกำแพงเพชร นาย. ชัยวัฒน์ ศุภตาพานิช นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เปิดโครงการดูแลผู้สูงอายุด้วยการแพทย์แผนไทย ประจำปี 2563 โดย คุณกัญญานันท์ วังนาค ประธานสโมสรผู้สูงอายุเทศบาลกำแพงเพชร และผู้สูงอายุเข้าร่วมประชุมสถานการณ์ปัจจุบันในประเทศไทยที่ก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัย ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 พบว่าประเทศไทยมีประชากรผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปอยู่ที่ 16.73% และในจังหวัดกำแพงเพชร มีประชากรสูงอายุอายุ 60 ปีขึ้นไปร้อยละ 17.41 ที่คาดว่าจะเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ กล่าวคือมีประชากรสูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ร้อยละ 20 ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า นายชัยวัฒน์ ศุภอัฏฐพาณิชย์ นายกเทศมนตรีกำแพงเพชร เปิดเผยหลังจากประเทศไทยเริ่มเข้าสู่สังคมสูงวัยในปี 2548 หน่วยงานต่างๆ ได้วางแผนที่จะสนับสนุนการเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุจึงถือเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องทำเพื่อให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อเราก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยย่อมหมายถึงการพึ่งพาอาศัยกันมากขึ้นทั้งในด้านเศรษฐกิจและสุขภาพ โดยเฉพาะประเด็นด้านสุขภาพ เป็นปัจจัยสำคัญที่อาจส่งผลต่อปัจจัยอื่นๆ ครอบครัวและสังคม ดังนั้นความรู้ความเข้าใจในการส่งเสริมและดูแลสุขภาพเบื้องต้นด้วยสิทธิของตนเองจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้สูงอายุผ่านสโมสรผู้สูงอายุเทศบาลนครกำแพงเพชร จึงได้จัดตั้งโครงการดูแลผู้สูงอายุด้วยการแพทย์แผนไทย ปี 2563 โดยนำการดูแลตนเองตามหลักการแพทย์แผนไทย ซึ่งถือว่าเป็นการดูแลสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจไปพร้อม ๆ กันซึ่งสามารถเรียนรู้และปรับเปลี่ยนตามวัยและทำเองได้เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถดูแลตัวเองและนำไปสู่ภาวะสุขภาพที่ดีแก่ตนเองและครอบครัวได้ ออกเป็น 4 กิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมที่ 1 อบรมความรู้การทำน้ำสมุนไพรให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุ 3 อบรมและให้ความรู้การทำสมุนไพรแช่เท้า/แช่เท้า กิจกรรมที่ 4 อบรมและให้ความรู้มณีเวช

คุณสามารถดูการอัปเดตมากมายเกี่ยวกับข้อมูลด้านสุขภาพล่าสุด: ดูที่นี่ .

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ.

ภาพที่เกี่ยวข้อง โครงการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยด้วยศาสตร์แพทย์แผนไทย รองรับสังคมผู้สูงอายุ

โครงการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยด้วยศาสตร์แพทย์แผนไทย รองรับสังคมผู้สูงอายุ

โครงการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยด้วยศาสตร์แพทย์แผนไทย รองรับสังคมผู้สูงอายุ


>>คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่น ๆ อีกมากมายได้ที่: ชมวิดีโอดีๆ เพิ่มเติมได้ที่นี่.

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ – การค้นหาที่เกี่ยวข้อง.

#โครงการดแลสขภาพผสงวยดวยศาสตรแพทยแผนไทย #รองรบสงคมผสงอาย.

[vid_tags]

โครงการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยด้วยศาสตร์แพทย์แผนไทย รองรับสังคมผู้สูงอายุ

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ.

หวังว่า แบ่งปัน ในหัวข้อ กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ นี้จะ นำความรู้ มาสู่คุณ.

READ  แม่โพสต์ลูกปวดท้องรอหมอ 2 ชม.สุดท้ายตาย | 04-08-64 | ไทยรัฐนิวส์โชว์ | ไป หา หมอ ข้อมูลสุขภาพทุกวัน

You may also like

Leave a Comment