รำกิ่งไม้เงินทอง | รำกิ่งไม้เงินทอง

by Siriporn Anong
0 comment

รำกิ่งไม้เงินทอง


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

รำกิ่งไม้เงินทอง

ฉุยฉายกิ่งไม้เงินทอง


บันทึกเพื่ิอการศึกษา ทั้งนี้ในการรำเป็นหมู่นั้นบทร้องที่ว่า \”สองนางเนื้อเหลือง\” ให้เปลี่ยนเป็น \”ผองนางเนื้อเหลือง\”
ผู้สาธิตท่ารำ
นางสาวอรอุมา สุขิตโภคากุล
นางสาวนันทนา สาธิตสมมนต์
ควบคุมโดย
รองศาสตราจารย์พัชรวรรณ ทับเกตุ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพ์ณภัทร ถมังรักษ์สัตว์
คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ฉุยฉายกิ่งไม้เงินทอง

รำฉุยฉายกิ่งไม้เงินทอง


นักศึกษาปริญญาตรีปีที่ 2 ห้องเรียนเครือข่ายวิทยาลัยนาฏศิลป

รำฉุยฉายกิ่งไม้เงินทอง

ฉุยฉายกิ่งไม้เงินทอง (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)


แสดงโดย
นางสาวศศิวิมล ศรีโคตร
นางสาวอาทิตยาภรณ์ นราวงษ์
ผู้ถ่ายทอดท่ารำ
อาจารย์ ดร.นันทวัน สังขะวร
ประวัติความเป็นมา
การแสดงเบิกโรงฉุยฉายกิ่งไม้เงินทองนี้ เป็นบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ใช้สำหรับคณะละครหลวงในพระองค์ การแสดงเบิกโรงคู่กับบทเบิกโรงกิ่งไม้เงินทอง (พระ) แต่บทที่ใช้แสดงครั้งนี้ ปรับปรุงขึ้นตามแบบฉบับ สำนักละครวังสวนกุหลาบ ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าอัษฎางค์เดชาวุธ กรมหลวงนครราชสีมา ซึ่งเจ้าจอมมารดาสาย เจ้าจอมละม้าย ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว อดีตตัวละครหลวงในรัชกาลที่ ๔ รุ่นเล็ก ได้นำมาถ่ายทอดให้กับละครวังสวนกุหลาบเท่านั้น
อาจารย์ลมุล ยมะคุปต์ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านนาฏศิลป์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป กรมศิลปากร และอาจารย์เฉลย ศุขะวณิช ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง ปีพุทธศักราช ๒๕๓๐ ได้นำมาถ่ายทอดให้กับศิษย์ในโรงเรียนนาฎศิลป กรมศิลปากร รวมถึง อาจารย์ ดร.นันทวัน สังขะวร อาจารย์ชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม

บทร้องและทำนองเพลง
ปี่พาทย์ทำเพลงรัว
ร้องฉุยฉาย (พวง)
ฉุยฉายเอย สองนางเนื้อเหลืองย่างเยื้องกรีดกราย
ห่มผ้าหน้าปักชาย ผันผายมาเบิกโรง
มือถือกิ่งไม้เงินทอง เป็นของสง่าอ่าโถง
ได้ฤกษ์งามยามโมง จะชักโยงคนมาดู
การฟ้อนละครใน มิให้ผู้ใดมาเล่นสู้
ล้วนอร่ามงามตรู เชิดชูพระเกียรติเอย
ปี่พาทย์รับ
ร้องเพลงแม่ศรี
สองแม่เอย แม่งามหนักหนา
เหมือนหนึ่งเทพธิดา ลงมากรายถวายกร
รำเต้นเล่นดูดี ยิ่งกว่ามีมาแต่ก่อน
เว้นแต่ท้ายไม่งอน ไม่เหมือนละครนอกเอย
ปี่พาย์รับ
สองแม่เอย แม่งามแม่งอน
ยิ่งแมนแขนอ่อน อ้อนแอ้นประหนึ่งวาด
ไหล่เหลี่ยมเสงี่ยมองค์ คิ้วเป็นวงผิวสะอาด
ดังนางในไกรลาศ ร่อนลงมารำเอย
ปี่พาทย์รับ

โครงการศิลปนิพนธ์ทางด้านศิลปะการแสดง
การสอบทักษะศิลปะการแสดงขั้นสูง ครั้งที่ 21
โดยนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเอกนาศิลป์ไทย
ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วันที่ 13 มีนาคม 2564 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป
ณ ลานกลางคณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ขามเรียง)

ฉุยฉายกิ่งไม้เงินทอง (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)

ระบำอสุรพงศ์


ภาพจากการแพร่ภาพสดการแสดงมหรสพสมโภชในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวง รัชกาลที่ 9
ทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ 26 ต.ค. 2560
ภาพบางช่วงไม่สมบูรณ์เนื่องจากข้อผิดพลาดทางการบันทึก ไม่ใช่ข้อผิดพลาดทางการแพร่ภาพสดครับ

ระบำอสุรพงศ์

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Wiki

READ  วาดสไปเดอร์แมน/Drawing spider-man (Spider-man:Far from home) I plucg | วาดสไปเดอร์แมน

You may also like

Leave a Comment