พรก.ประมง กฎหมายปฏิรูปประมงไทย | กรมประมง

by Siriporn Anong
0 comment

พรก.ประมง กฎหมายปฏิรูปประมงไทย


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

การออก พระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการปฏิรูปการประมงของประเทศไทย ในการขจัดการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม ซึ่งจะต้องนำมาบังคับใช้ให้ถูกต้องและเกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงทรัพยากรสัตว์น้ำได้อย่างทั่วถึงและสามารถทำการประมงได้อย่างยั่งยืน
เจ้าหน้าที่เรือตรวจของกรมประมง มีบทบาทสำคัญในการใช้พระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 เพราะภารกิจหลักของเจ้าหน้าที่เรือตรวจ คือ การตรวจและป้องปรามเรือประมงที่มีพฤติกรรมฝ่าฝืนกฎหมาย การให้ความรู้ และทำความเข้าใจกับชาวประมงในเรื่องกฎหมายต่างๆ ที่บังคับใช้ตาม พรก.การประมง พ.ศ.2558 ว่ามีความสำคัญอย่างไรกับการปฏิรูปการประมงไทยครั้งนี้

พระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของกรมประมงนำไปบังคับใช้กับชาวประมง และผู้ประกอบการประมง โดยต้องสร้างความเชื่อมั่นและความไว้ใจ ให้กับชาวประมงเสมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน และร่วมมือกันทำให้ทรัพยากรสัตว์น้ำกลับมาอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน

พรก.ประมง กฎหมายปฏิรูปประมงไทย

ขั้นตอนการจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำเงินทุนหมุนเวียนฯ กรมประมง


ขั้นตอนการจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ
1. การติดต่อสอบถามหรือการจองพันธุ์สัตว์น้ำ ท่านสามารถโทรศัพท์สอบถามพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้ำอื่นๆ
ได้ที่ศูนย์จำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำของกรมประมง ทั้งหมด 88 ศูนย์ทั่วประเทศไทย
หากท่านต้องการทราบพันธุ์สัตว์น้ำที่จำหน่าย ท่านสามารถโทรศัพท์ติดต่อศูนย์จำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำของกรมประมงได้ 88 ศูนย์ ทั่วประเทศไทย
หากท่านต้องการจองพันธุ์สัตว์น้ำ ท่านสามารถโทรศัพท์จองพันธุ์สัตว์น้ำที่ท่านต้องการได้ที่ศูนย์จำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ ๘๘ ศูนย์ทั่วประเทศไทย
หากท่านต้องการพันธุ์สัตว์น้ำ ท่านสามารถเข้าไปที่ศูนย์จำหน่ายพันธุ์ของกรมประมง ๘๘ ศูนย์ทั่วประเทศไทย
๒. เจ้าหน้าที่จัดเตรียมพันธุ์สัตว์น้ำสำหรับจำหน่าย หากลูกพันธุ์สัตว์น้ำพร้อมที่จะจัดจำหน่าย
เจ้าหน้าที่จะทำการเตรียมบ่อซีเมนต์เพื่อพักและรวมรวบพันธุ์สัตว์น้ำไว้จากบ่อซีเมนต์ก่อนจำหน่าย 1 วัน
๓. การสุ่มตรวจมาตรฐานพันธุ์สัตว์น้ำ เจ้าหน้าที่จะทำการแยกพันธุ์สัตว์น้ำ สุ่มตวงพันธุ์สัตว์น้ำ สุ่มตรวจมาตรฐานของสัตว์น้ำ และสุ่มตรวจเพศของพันธุ์สัตว์น้ำ
๔. การชำระเงิน เจ้าหน้าที่จะเตรียมเอกสารในการจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ เช่น รายละเอียดของผู้ซื้อ ขนาดพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวนของพันธุ์สัตว์น้ำ และราคาพันธุ์สัตว์น้ำ
จากนั้นเจ้าหน้าที่จะออกใบเสร็จรับเงินและใบกำกับการจำหน่ายลูกพันธุ์สัตว์(FMD) หลังจากนั้นผู้ซื้อนำใบเสร็จไปรับพันธุ์สัตว์น้ำที่เตรียมไว้
๕. การบรรจุพันธุ์พันธุ์สัตว์น้ำ เจ้าหน้าที่จะทำการบรรจุพันธุ์สัตว์น้ำลงในถุงบรรจุขนาด 20 x 30 เซนติเมตร
เจ้าหน้าที่จะทำการใส่พันธุ์สัตว์น้ำพร้อมทั้งใส่ออกซิเจนในถุงบรรจุพันธุ์สัตว์น้ำ
เจ้าหน้าที่จะทำการลำเรียงขึ้นรถสำหรับขนย้ายพันธุ์สัตว์น้ำ ผู้ซื้อควรจัดเตรียม ผ้านวมหรือผ้าใบปูรอง และนำผ้านวมหรือผ้าใบมาคลุมถุงพันธุ์สัตว์น้ำไว้พร้อมทั้งราดน้ำให้ทั่ว
เพื่อไม่ให้การลำเรียงพันธุ์สัตว์น้ำมีความร้อนมากเกินไป
ทั้งหมดนี้เป็น 5 ขั้นตอนง่ายๆ ในการจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำที่จะทำให้การซื้อพันธุ์สัตว์น้ำของผู้ซื้อเป็นเรื่องง่าย
\”อีกทั้งยังได้พันธุ์สัตว์น้ำพันธุ์ดีทนต่อโรคในราคามิตรภาพ\”
เว็บไซต์ เงินทุนหมุนเวียนฯ : https://www4.fisheries.go.th/workingcapitaldof/
เว็บไซต์ กรมประมง : https://www4.fisheries.go.th/index.php/dof/main
ช่องทางการร้องเรียน workingcapital.dof@gmail.com

ขั้นตอนการจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำเงินทุนหมุนเวียนฯ กรมประมง

เดินหน้ากรมประมง กับนวัตกรรม 4 0


ภายหลังจากที่กรมประมงได้มีการปฏิรูปการทำประมง โดยใช้ พ.ร.ก. การประมง พ.ศ. 2558 ในการขับเคลื่อน เพื่อแก้ไขปัญหาการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ส่งผลให้มาตรฐานของการทำประมงในประเทศไทย มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากลมากขึ้น และเพื่อให้การทำประมงไทยมีมาตรฐานที่ยั่งยืน กรมประมงจึงได้นำเอานวัตกรรม 4.0 มาใช้ในการบริหารหน่วยงาน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล
จะเห็นได้ว่า การนำเอานวัตกรรม 4.0 เข้ามาใช้ในการปฏิรูปการประมงไทยครั้งนี้ เชื่อมโยงกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทำประมง รวมถึงผู้บริโภคอีกด้วย ดังนั้น ชาวประมงต้องมีความเป็นมืออาชีพ สามารถบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ ให้มีชนิด ขนาด และควบคุมราคาขายได้อย่างที่ต้องการ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการ รวมทั้งการจัดระเบียบการทำประมง ซึ่งต้องคำนึงถึงความยั่งยืนของทรัพยากรสัตว์น้ำควบคู่กันไป โดยมีเป้าหมายสูงสุด คือ \”ความยั่งยืนด้านการประมง\”

เดินหน้ากรมประมง กับนวัตกรรม 4 0

มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำจืดฤดูน้ำแดง พ.ศ. 2564


กรมประมงออกมาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำจืด หรือ ฤดูน้ำแดง ปี 2564 โดยกำหนดระยะเวลา พื้นที่และห้ามใช้เครื่องมือทำการประมงทุกชนิด ดังนี้
วันที่ 16 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2564 : ในพื้นที่ 33 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน อุตรดิตถ์ ตาก กำแพงเพชร พิษณุโลก สุโขทัย พิจิตร เลย อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ นครพนม สกลนคร กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล
วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 : ในพื้นที่ 39 จังหวัด ได้แก่
จังหวัดหนองบัวลำภู ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด มุกดาหาร ยโสธร อำนาจเจริญ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ ชัยนาท อุทัยธานี สิงห์บุรี ลพบุรี อ่างทอง
พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี สุพรรณบุรี สระบุรี นครปฐม นนทบุรี กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด
วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 : ในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพัทลุง สงขลา ปัตตานี นราธิวาส และยะลา
สำหรับเครื่องมือที่ประชาชนจำเป็นต้องใช้จับสัตว์น้ำเพื่อการดำรงชีพ กรมประมงอนุญาตให้สามารถนำมาใช้ทำการประมงได้ ดังนี้
1. เบ็ดทุกชนิด ยกเว้น เบ็ดราว เบ็ดพวง
2. ตะแกรง สวิง ช้อน ยอ หรือชนาง ซึ่งมีขนาดปากกว้างไม่เกิน 2 เมตร และไม่ทำการประมง ด้วยวิธีประดาตั้งแต่สามเครื่องมือขึ้นไป
3. สุ่ม ฉมวก และส้อม
4. ไซ ตุ้ม อีจู้ ลัน
5. แห ที่มีความลึกไม่เกิน 6 ศอก (3เมตร)
หากผู้ใดฝ่าฝืนตามประกาศฯ มาตรา 70 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มีโทษปรับตั้งแต่ห้าพันถึงห้าหมื่นบาท หรือปรับจำนวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่ได้จากการทำประมงแล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า

READ  โลกที่ไม่มีเธอ - PORTRAIT (เนื้อเพลง) | ชีวิตที่ไม่มีเธอ

มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำจืดฤดูน้ำแดง พ.ศ. 2564

ประกาศกรมประมง ห้ามจับสัตว์น้ำในฤดูวางไข่


ประกาศกรมประมง
ห้าม จับสัตว์น้ำในฤดูวางไข่ พื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 1 กรกฏาคม 30 กันยายน 2562 หากฝ่าฝืนโทษปรับ 5,00050,000 บาท หรือ 5 เท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่ได้
ทั้งนี้ เพื่อร่วมมือกันรักษาพันธุ์สัตว์น้ำให้อยู่ไปจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลานของเรา \”รักลูก รักหลานช่วยดูแลรักษาไม่จับปลามีไข่และลูกปลา\” เพื่อทุกคนได้กินปลา ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างทั่วถึงกัน

ประกาศกรมประมง ห้ามจับสัตว์น้ำในฤดูวางไข่

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆWiki

You may also like

Leave a Comment