ประวัติสมเด็จพระพุฒาจารย์ โต พรหมรังสี ตอน๑ชีวประวัติสมเด็จ | สมเด็จพุฒาจารย์โต ข้อมูลสุขภาพทุกวัน

by Siriporn Anong
42 comments

ประวัติสมเด็จพระพุฒาจารย์ โต พรหมรังสี ตอน๑ชีวประวัติสมเด็จ | สมเด็จพุฒาจารย์โต.

ดูเลย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ สมเด็จพุฒาจารย์โต หรือข่าวที่เกี่ยวข้องอื่นๆ โปรดไปที่: เรา การกระทำ

ประวัติสมเด็จพระพุฒาจารย์ โต พรหมรังสี ตอน๑ชีวประวัติสมเด็จ และรูปภาพที่เกี่ยวข้องสมเด็จพุฒาจารย์โต

ประวัติสมเด็จพระพุฒาจารย์ โต พรหมรังสี ตอน๑ชีวประวัติสมเด็จ

ประวัติสมเด็จพระพุฒาจารย์ โต พรหมรังสี ตอน๑ชีวประวัติสมเด็จ


ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ สมเด็จพุฒาจารย์โต.

ประวัติสมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี ตอนที่ 1 ชีวประวัติสมเด็จพระสังฆราชวัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพมหานคร ขออนุญาตใช้เสียงบรรยายเพื่อเผยแพร่เพื่อส่งเสริมศีลธรรม และจรรยาบรรณของคนไทย.

>>> สามารถหาข้อมูลที่น่าสนใจอื่นๆ ได้ที่นี่ https://istylebox.com/
แบ่งปันที่นี่

#ประวตสมเดจพระพฒาจารย #โต #พรหมรงส #ตอน๑ชวประวตสมเดจ.

สมเด็จพระพุฒาจารย์ โต พรหมรังสี.

ประวัติสมเด็จพระพุฒาจารย์ โต พรหมรังสี ตอน๑ชีวประวัติสมเด็จ.

สมเด็จพุฒาจารย์โต.

เราหวังว่าคุณจะพบข้อมูลเกี่ยวกับ สมเด็จพุฒาจารย์โต ที่นี่
ขอบคุณที่รับชมเนื้อหานี้

READ  [F3] สะพานพระพุทธยอดฟ้า เป็นสะพานข้ามเจ้าพระยาแห่งที่2 [Phra Phuttha Yodfa Bridge, Bangkok Thailand] | สะพานพระพุทธยอดฟ้า ข้อมูลสุขภาพทุกวัน

You may also like

42 comments

ประเทศไทย สาธุ 05/09/2021 - 09:11

ประทุม ทองบำรุง อนุโมทนาสาธุสาธุสาธุสาธุ

Reply
ธนากุล กอบัว 05/09/2021 - 09:11

น้อมกราบสาธุสาธุสาธุครับ🙏🙏🙏

Reply
นายธีรเมษฐ์ จีระการ 05/09/2021 - 09:11

สาธุครับ

Reply
ประเทศไทย สาธุ 05/09/2021 - 09:11

(ข้าพเจ้าขอถวายบุญที่ข้าพเจ้าเคยทำมา เป็นพุทธบูชา ข้าพเจ้าขอมีส่วนในบุญของพระพุทธเจ้า ขออาราธนาคุณพระรัตนตรัย คุณพระพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์  คุณพระธรรมที่มีคุณยิ่ง คุณพระสงฆ์ผู้มีเมตตา ขออาราธนาคุณพระเจ้า พระเยซูคริสต์ คุณพระแม่มารี พระอริยสงฆ์ทุกๆ รูป และสิ่งศักดิ์สิทธ์ที่ปกป้องโลกใบนี้  โปรดปกป้องประเทศไทย  โมทนาสาธุสาธุสาธุสาธโมทนาสาธุสาธุสาธุสาธุโมทนาสาธุสาธุสาธุสาธุ สาธุสาธุ)1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,0001,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,0001,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,0001,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000)ครั้งคะ ขอให้ผลบุญในครั้งนี้ ทำให้ผู้ติดเชื้อโควิดลดน้อยลง ทำให้ผู้ตายจากโควิดลดน้อยลง ทำให้ผู้ป่วยโควิดหายป่วยเพิ่มขึ้นจำนวนมาก ทำให้ผู้ป่วยโคมาอาการหายป่วยเพิ่มขึ้นจำนวนมาก ทำให้ทุกคนที่ติดโควิดแข็งแรงขึ้นเดี๋ยวนี้นะ  ทำให้รักษาโรคโควิดหายเดี๋ยวนี้นะ  สาธุสาธุสาธุโมทนาสาธุ โมทนาสาธุสาธุ

Reply
Veeya Promb 05/09/2021 - 09:11

🙏

Reply
ประเทศไทย สาธุ 05/09/2021 - 09:11

(ข้าพเจ้าขอถวายบุญที่ข้าพเจ้าเคยทำมา เป็นพุทธบูชา ข้าพเจ้าขอมีส่วนในบุญของพระพุทธเจ้า ขออาราธนาคุณพระรัตนตรัย คุณพระพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์  คุณพระธรรมที่มีคุณยิ่ง คุณพระสงฆ์ผู้มีเมตตา ขออาราธนาคุณพระเจ้า พระเยซูคริสต์ คุณพระแม่มารี พระอริยสงฆ์ทุกๆ รูป และสิ่งศักดิ์สิทธ์ที่ปกป้องโลกใบนี้  โปรดปกป้องประเทศไทย กรุงเทพ อนุโมทนาสาธุสาธุ)1,000,000,000,000,000,000,000,000,000^1,000,000,000,000,000,000,000,000,000^1,000,000,000,000,000,000,000,000,000^1,000,000,000,000,000,000,000,000,000^1,000,000,000,000,000,000,000,000,000^1,000,000,000,000,000,000,000,000,000 1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,0001,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,0001,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,0001,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000,000,000,000,000,000,000,000^1,000,000,000,000,000,000,000,000,000)ครั้งคะ ขอให้ผลบุญในครั้งนี้ ทำให้ทุกคนที่ติดโควิดในประเทศไทยแข็งแรงขึ้นเดี๋ยวนี้นะ  ทำให้รักษาโรคโควิดในประเทศไทยหายเดี๋ยวนี้นะ  สาธุสาธุสาธุอนุโมทนาสาธุ

Reply
แนวอยู่แนวกิ๋น 05/09/2021 - 09:11

ขอให้บุญ​บารมีของสมเด็จ​พระ​พุฒ​ทา​จารย์​โต ช่วยให้ลูกหลานผ่านพ้นปัญหา​เรื่องราวร้ายๆไปโดยเร็ว และขอให้มีแต่เรื่องดีๆมีแต่ความสุขความเจริญ​เข้ามาในชีวิต​ลูกและครอบครัวด้วยเทอญเจ้าค่ะ​ สาธุ🙏🙏🙏

Reply
บ่าวเจ๋ง คนอุบลฯ 05/09/2021 - 09:11

ขอบารมีหลวงพ่อคุ้มครองลูกช้างให้อยู่ดี ปลอดภัย ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ #โควิค ด้วยเถิด สาธุ สาธุ สาธุ 🍃👏👏

Reply
หก ปป 05/09/2021 - 09:11

สาธุค่ะ

Reply
ทัศนีย์ ชัยเลิศวรางค์ 05/09/2021 - 09:11

สาธุค่ะ

Reply
Nopakao Prohmmee 05/09/2021 - 09:11

สมัยอายุ30กว่าๆเคยฝันว่าท่านมาปิดกระหม่อมให้ในช่วงที่มีเคราะห์.. กราบสาธุๆๆเจ้าค่ะ

Reply
ธวัลรัตน์ เจียระศิริสิน 05/09/2021 - 09:11

ขอน้อมกราบนมัสการ สักการะหลวงปู่คร๊าบบ ….. 😀🙏🍏🍓🍋🍶😊

Reply
Neo sittisak 05/09/2021 - 09:11

ฮ่าาาาาาาาาสาธุ

Reply
มิ้ม เคอาร์ 05/09/2021 - 09:11

ความศรัทธา….ทั้งนั้น…🙏🙏🙏🇹🇭🇹🇭🇹🇭

Reply
มิ้ม เคอาร์ 05/09/2021 - 09:11

….ท้าวเวสสุวรรณโณ….(พระพุทธจารย์โต…พรมรังสี)

Reply
Aswin Kra 05/09/2021 - 09:11

ป้องกันภัย พยันต์ลายในกลางคืนตลอดไป (555+)

Reply
ศิริจันทร์ แสงสว่าง 05/09/2021 - 09:11

กราบสาธุ สาธุ สาธุค่ะ

Reply
Pakaporn Phichairat 05/09/2021 - 09:11

สาธุ สาธุ สาธุค่ะ

Reply
ชลธิชา สุชล 05/09/2021 - 09:11

กราบสาธุค่ะ

Reply
varee srisatidham 05/09/2021 - 09:11

….

Reply
varee srisatidham 05/09/2021 - 09:11

ขอกราบสมเด็จโต. .ได้โปรด้สด็จ

Reply
ยุพา เรืองอาคม 05/09/2021 - 09:11

ขอบารมีของสมเด็จพุฒาจารย์โตปกป้องคุ้มครองผืนแผ่นดินไทยลูกหลานชาวไทยทุกผู้ทุกนามพ้นจากเพทภัยร้ายนะกาลปัจจุบันด้วยเทอญ สาธุ…

Reply
Napaphat Sronsumran 05/09/2021 - 09:11

ขอบารมีหลวงปู่โต ปกป้องคุ้มครองลูกและครอบครัวให้อยู่เย็นเป็นสุข ที่เจ็บให้คลาย ที่โชคร้ายให้หายมากด้วยทรัพย์ ที่พึงมี ด้วยเทอญ สาธุค่ะ

Reply
พชร พชรพรหม 05/09/2021 - 09:11

สาธุ สาธุ สาธุ

Reply
Wisu Ephone 05/09/2021 - 09:11

ขอกราบหลวงพ่อครับ

Reply
หมี ชุ่มชื่น 05/09/2021 - 09:11

พระท่านมีคุนุปะการปอกป่องทุกประการ

Reply
รุ่งโรจน์ บุญศรีสาน 05/09/2021 - 09:11

ข้าพเจ้าขอให้บุญบารมีสมเด็จโตช่วยให้หายจากร้ายร้าย

Reply
oomyiimzbowton2 Chanta 05/09/2021 - 09:11

กราบสาธุๆ..ขอบพระคุณค่ะ.
🙏🙏🙏

Reply
ต้น พัทลุง 05/09/2021 - 09:11

กราบ สาธุ สาธุ สาธุ ครับ

Reply
sanit klaklang 05/09/2021 - 09:11

ดูเมื่อไรก็มีความสูข

Reply
pin pin 05/09/2021 - 09:11

แค่ได้ฟังก็น้ำตาไหลขออนุโมธนาสาธุสาธุค่ะ

Reply
สมหมาย สมพร 05/09/2021 - 09:11

🙏🙏🙏🌳🕊️โด้…คับ.ผม

ชื่อเล่นนายสมหมายสมพร

Reply
วาสนา ทิวพลายงาม 05/09/2021 - 09:11

น้อมกราบสาธุๆๆๆ เสด็จพระพุฒาจารย์ โตพรหม รังสีศักดิ์สิทธิ์

Reply
maya cctv 05/09/2021 - 09:11

ขอกราบนมัสการสมเด็จพุฒาจารย์โตพรหมรังสีเจ้าค่ะ🙏🙏🙏

Reply
Nas 05/09/2021 - 09:11

สาธุๆๆ

Reply
O Ki พระเครื่อง 05/09/2021 - 09:11

รัชกาลที่1มีพระมั้ย..

Reply
Yupin Sangiam 05/09/2021 - 09:11

สมเด็จท่านถือกำเนิด 17/05 พศ. 2331 พฤหัสบดี

ส่วนตัวลูกเกิด หลังจากท่านสิ้นเมื่อปีพศ.2415 ผ่านมาแล้ว 100ปีเจ้าค่ะ 🙏🏼
ลูกเกิด วันที่ 17/05 พศ. 2516 พฤหัสบดี สาธุ เจ้าค่ะ

Reply
มิ้ม เคอาร์ 05/09/2021 - 09:11

ใครจะว่ายังไงก็ชั่ง…คือ..ศรัทธา…ด้วยหัวใจ….ต่อให้ใครจะว่าบ้าก็ตาม…

Reply
Huawei Y92019 05/09/2021 - 09:11

สาธุ

Reply
นาย ขัตติยะอังกูรกุล ศรีอําภัย 05/09/2021 - 09:11

สาธุ ครับพระอาจารย์

Reply
นาย ขัตติยะอังกูรกุล ศรีอําภัย 05/09/2021 - 09:11

กราบอนุโมธนาบุญ พระอาจารย์

Reply
ประเทศไทย สาธุ 05/09/2021 - 09:11

ไทย อนุโมทนาสาธุสาธุสาธุสาธุ
อินเดีย อนุโมทนาสาธุสาธุสาธุสาธุ
แม่เจ้าหงอกพระราม2/23 อนุโมทนาสาธุสาธุสาธุสาธุ

Reply

Leave a Comment